ישראל לעומת הונגריה ופולין

חמישה הבדלים שמשחקים לטובת ישראל בהשוואה להונגריה ופולין – על פי החוקר יונתן לוי לישראל יש את הפריווילגיה ללמוד ממה שקרה…

חמישה הבדלים שמשחקים לטובת ישראל בהשוואה להונגריה ופולין – על פי החוקר יונתן לוי

  1. לישראל יש את הפריווילגיה ללמוד ממה שקרה לאחרונה במדינות אחרות, ולזהות כבר מהרגע הראשון את המודל האנטי דמוקרטי עליו נשענת החקיקה.
  2. פולין והונגריה הן דמוקרטיות צעירות, שהיו תחת משטר קומוניסטי עד שנות ה-90.
  3. בישראל משקל רב לגורמים אנטי ליברלים בקואליציה אשר מצד אחד לא מהססים לפגוע בזכויות האזרח, אך מצד שני פחות גמישים, ומובילים סדר יום רידקלי, שלא מקובל על רבים מהבוחרים שלהם.
  4. מחנה ליברלי חזק ועוצמתי, בעל משאבים תרבותיים, מקצועיים וכלכליים, המגויסים לטובת המאבק.
  5. היותה של ישראל שקועה בסכסוך לאומי ארוך שנים מחייבת שמירה על הביטחון הלאומי על ידי אזרחים מקבוצות אוכלוסייה שונות. עובדה זו מעניקה לאזרחים המשרתים בצבא מנוף לחץ רציני על השלטון שאינו קיים במדינות רבות אחרות.

מבוסס על הספר: רודנות בחסות החוק, קים ליין שפלי, מבית תלם בהוצאת קרן ברל כצנלסון

לכל המאבקים

מאבקים נוספים