cim-icon

מוקד הסימולציות של שתיל  

שירות ייעוצי חדש! לאחר שצברנו ידע וניסיון משמעותיים, שתיל פותח מוקד סימולציות עם התמחות ייחודית באופני עבודתם וצרכיהם של ארגוני החברה האזרחית. המוקד יספק לבעלי/ות תפקידים בארגונים אפשרות להכנה, תרגול ואימון לקראת תהליכים ומפגשים משמעותיים שעל סדר היום, במטרה לסייע לכם/ן למקסם את הערך והתועלת הצומחים מעבודתכם/ן.

הסימולציות מוצעות בתחומי תוכן ועיסוק מרכזיים לארגונים, בהם:

הכנה והיערכות למפגשים עם נבחרי/ות ציבור בהם שרים, ח"כ וראשי ערים
הכנה והיערכות למפגשים עם דרגים בכירים במשרדי ממשלה ורשויות מקומיות
הכנה למפגשים עם ראשי ונציגי קרנות ותורמים פרטיים, ציבוריים ועסקיים
היערכות והכנה לתהליכי שינוי  ארגוניים ותהליכי תכנון אסטרטגי
היערכות למפגשים עם ועד מנהל ויו"ר ועד מנהל
בניית שותפויות מגזריות ובין מגזריות
היערכות למפגשים מורכבים עם צוות ועובדים

למה לי סימולציות?

סימולציה היא מתודה מפעילה המייצרת למידה משמעותית במספר רבדים במקביל. היא משלבת התנסות ישירה, תרגול וחוויה, ומתאימה במיוחד לסביבת העבודה המורכבת בה פועלים ארגונים אזרחיים, בין היתר, משום שהיא מזמינה אותנו לחרוג מדפוסי עבודה שגרתיים. ה'משחק' הוא אמצעי לחשיפה, תרגול והיערכות למצבים אפשריים בעולם האמיתי מבלי שנידרש לשלם את המחיר הכרוך בהתנסות ישירה. הלמידה הצומחת מההתנסות מאפשרות לנו לשכלל ולשפר את אופני עבודתנו ולהפוך לאפקטיביים יותר בפעולותינו.

כמה זמן הסיפור הזה ידרוש ממני/מהארגון?

מוקד הסימולציות של שתיל מציע לכם מגוון התנסויות שיותאמו לצרכיכם/ן. החל מהתנסות חד-פעמית של כשעה המלווה ברפלקציה ודורשת מכם/ן הכנה מוקדמת של כשעתיים-שלוש, ועד משחקים מורכבים וממושכים יותר הבוחנים כיווני התפתחות אפשריים בזירות פעולה אסטרטגיות עבור ארגוניכם.

מוזמנים ומוזמנות לפנות ולבחון יחד איתנו תהליך מותאם לארגון, פורום או קואליציה

לפרטים נוספים וייעוץ בנושא פנו לערן קליין erank@shatil.nif.org.il   טל': 052-3329694

להמשך קריאה

>>

מומחים ומומחיות בתחום מוקד הסימולציות של שתיל  

בקשה לייעוץ

שתיל פועל למען בנייה וחיזוק החברה האזרחית. שירותי הייעוץ וכלל הסיוע של שתיל ניתנים לגופים אשר חולקים את אותן המטרות.

שאלות נפוצות בתחום מוקד הסימולציות של שתיל