הדרת נשים 1

כנס עולות בתעסוקה, צילום: נטשה קופרמן, ארגון מורשתינו