אלה ידעיה

אלה ידעיה

מנהלת את התכניות בנושאי חברה משותפת, הגנה על המרחב הדמוקרטי, מאבק בכיבוש וחתירה לפתרון מדיני ועוד. בעלת ניסיון בהובלת קמפיינים לשינוי מדיניות ופעילה במאבקים רבים. טרם הגעתה לשתיל ניהלה במשך שנים את הצוות הפרלמנטרי של ח"כ דב חנין לרבות עבודת הדוברות והחקיקה.