חנאן עואדיה – אבו חלו

חנאן עואדיה

רכזת אדמיניסטרציה ואחראית על הפניות לייעוץ ולסיוע המגיעות לשער שתיל.