סוזאן קנון

סוזאן קאנון

הצטרפה לשתיל אחרי 20 שנה כמנהלת פיתוח המשאבים של "בזכות", המרכז לזכויות אדם של אנשים עם מוגבלויות. לסוזאן ניסיון נרחב בהיבטים רבים של פיתוח משאבים לארגוני שינוי חברתי בישראל, והיא בעלת מחויבות עמוקה לזכויות אדם ושוויון לכל. סוזאן חברה פעילה בתנועה ליהדות מתרדמת ורואה בחברותה בקהילה רפורמית בירושלים כהצהרה ופעולה פוליטית.