אביבה קונפורטי, מנהלת אתר | מחסום ווטש

אנחנו מביאות זווית אישית על המתרחש בשטחים הכבושים: בדרכים, במחסומים ובכפרים, אך מתקשות להגיע לציבור הישראלי. פנינו לסיוע משתיל לאחר שהשתתפנו בהרצאה על ערוצי התוכן הדיגיטליים. תהליך היעוץ היה מקצועי ושיטתי וסייע לנו לחדד, מי קהל היעד שלנו, וכיצד נניע אותו לפעולה באמצעות ערוצי התוכן.