דקלה אלון, רכזת תחום קשרי ממשל וכנסת | נשים עושות שלום

הפתיע אותי שהגעתי לקורסים איכותיים ומקצועיים אף יותר ממה שציפיתי. ההיכרות עם עורכי תקשורת ועבודתם סייעה לי רבות בתחום ההתנדבות שלי.