נתנאל שלר, מנכ"ל | חברותא

אני משתמש המון במאגר "שתיל סטוק". מדובר ביוזמה מבריקה של שתיל. יש שם המון תמונות מאירועים חברתיים ישראלים שונים שלא ניתן למצוא במאגרים שונים. התמונות מאד איכותיות וניתן להשתמש בהן לפרויקטים שונים