דיאלוג מקדם השפעה – הצעה למודל

מיכאל שטרנברג, ג'אבר עסאקלה, גבי ניימן, דנה זלינגר אבוטבול, חגית שחר

31.08.2014

מסמך זה מיועד למנחים ולמובילים של תהליכי דיאלוג פוליטי וחברתי לקידום חברה משותפת. המסמך מציע מודל יישומי לעבודת דיאלוג מקדם השפעה עם קבוצות של יהודים ופלסטינים אזרחי ישראל. המודל מבוסס על הניסיון שנצבר בפרויקט דיאלוג עם קבוצת "משפיענים" שהתקיים בין השנים 2009-2013. המסמך כולל התייחסות להנחות היסוד הרעיוניות ולמטרות של המודל, לצד הנחיות והמלצות כיצד לתכנן ולערוך פרויקט דיאלוג.

*צלם: יוסי זמיר, שתיל סטוקמיכאל שטרנברג, ג'אבר עסאקלה, גבי ניימן, דנה זלינגר אבוטבול, חגית שחר

להורדת המאמר