שנתון ההתנדבות, המעורבות החברתית והאקטיביזם 2022

רונית בר, פרופ' מיכל אלמוג-בר, ליאורה ארנון ואנה רוזנפלד

29.01.2023

שנתון ההתנדבות, המעורבות החברתית והאקטיביזם בישראל מבקש להציג נתונים ותובנות עדכניים ומקיפים על התנהגויות נתינה מרכזיות בחברה הישראלית: התנדבות, נתינה כספית, מעורבות חברתית ואקטיביזם.

השנתון מציג לראשונה תמונה רחבה על ההיקפים, הסגנונות, הארגונים השונים, צורות הארגון והניהול, והאתגרים העומדים בפני ההתנדבות, הנתינה,
המעורבות החברתית והאקטיביזם בחברה הישראלית בעת הזאת. מוצגים בו מגוון רחב של נתונים אודות תופעות אלה ונידונות תובנות, דילמות ואתגרים עימם מתמודדים ארגונים
המפעילים מתנדבים ומתנדבות בישראל.

התנהגויות נתינה ובכללן התנדבות, מעורבות חברתית, תרומה ואקטיביזם הן אבני יסוד חשובות לקיומה של חברה דמוקרטית בריאה וצודקת. התנדבות ומעורבות חברתית מהוות משאבים חברתיים חשובים לכל חברה, ובפרט לחברה הישראלית, אשר נדרשת לחוסן וסולידריות חברתית של תושביה באופן עקבי.

 

בשנים האחרונות חלו שינויים משמעותיים בפעילויות ההתנדבות, הנתינה, המעורבות והאקטיביזם בחברה הישראלית. השינויים המרכזיים נוגעים לשינויים דוריים בנתינה; לעליית הרשתות החברתיות ולכניסת טכנולוגיות חדשות לעולם הנתינה, ההתנדבות והמעורבות; לשינויים בעולם התעסוקה; להארכת תוחלת החיים; לשינויים בדפוסי הבילוי בשעות הפנאי; להרחבת המצוקות בקרב אוכלוסיות מוחלשות; ולמשבר הפוליטי שפקד את ישראל בשלוש השנים האחרונות. למשבר הקורונה שפרץ בשנת 2020 ,יש גם כן השפעה ניכרת על עולם הנתינה וההתנדבות.

להורדת המאמר