המחקר נעשה במימון קרן הנס זיידל. מצורף הדו"ח המלא.