תומכים בארגונים המקדמים, בין היתר, זכויות אדם, סיוע לפליטים ומתן שירותים חברתיים לאוכלוסיות אלה.

ללא דדליין.

 

פרטים נוספים