מענקים לתמיכה בנשים הפועלות להגנה על זכויות אדם.

10,000 – 100,000 דולר.

 

פרטים נוספים