מפרסמים קול קורא לתמיכה בארגונים הנותנים מענה בשעת חירום, רווחת ילדים וסביבה.

10,000 – 100,000 דולר.

 

פרטים נוספים