מציעים מענקי סיד ליוזמות או ארגונים חדשים הפועלים לצמצום העוני.

מענקים ע"ס $10,000 עד  $100,000.

 

פרטים נוספים