חיזוק א/נשים, קבוצות בלתי פורמליות וארגונים להתמודדות אפקטיבית עם איומים על זכויות דיגיטליות ועם אלימות ברשת.

מענקים עד 10,000 דולר.

 

פרטים נוספים