מענק של הממשל האמריקאי, למימון פרויקטים המספקים הגנה לארגוני חברה אזרחית הפועלים בסביבה מאיימת.

 

פרטים נוספים