תמיכה בפרויקטים המקדמים שמירה על הסביבה ועל הבריאות.

 

פרטים נוספים