קרן המקדמת שוויון הזדמנויות לנערות, נשים, טרנסג'נדרים/ות וא-בינאריים/ות באמצעות מתן גישה ללימודי STEM.

 

פרטים נוספים