של קרן היינריך-בל, מפרסמת קול קורא מעניין:
הקרן מציעה מענקים קטנים למומחים, חוקרים וכותבים כדי לפתח הצעות, המלצות ורעיונות, המקדמים שיח על טרנספורמציה כלכלית מכילה ושוויונית יותר.

מועמדים מתאימים יקבלו מענק של עד $3,000 עבור מאמרי דיון, מאמרים, גרפיקה/איורים, מסמכי מדיניות או עבודת מחקר.

מועמדים/ות רצויים הם מומחים, חוקרים וכותבים עם רקורד של פרסומים המציעים נקודות מבט חדשות על שינוי כלכלי שוויוני וצמיחה.

 

פרטים נוספים