פרס למגיני ומגינות אדם הנמצאים בסיכון.

 

פרטים נוספים