מענק של הממשל האמריקאי לפרויקטים המגנים על זכויות אדם, הפועלים נגד איומים על מוסדות דמוקרטיים, המטפלים באפליה, חוסר שוויון ואוכלוסיות מודרות.

 

פרטים נוספים