תמיכה בפרויקטים העוסקים בשיקום קרקעות בסיוע הקהילה.

גרנטים בסכומים של 5000 עד 15000 דולר.

 

פרטים נוספים