תמיכה וחיזוק של עיתונאים וקידומה של מדיה חופשית.

תמיכות של 15-35 אלף דולר.

 

פרטים נוספים