מימון פרויקטים שמעניקים סיוע לנשים מנהיגות הפועלות בשדה הפוליטי או האזרחי, אשר חוו אלימות או איומים באמצעים טכנולוגיים על רקע היותן נשים.

 

פרטים נוספים