משיקים את The Catalyst Fund לתמיכה בארגונים הפועלים לטובת צדק אקלימי.

10,000 – 100,000 דולר.

 

פרטים נוספים