תמיכה בפרויקטים התורמים לשיפור החברה, בדגש על השגת אחד או יותר מיעדי ה- SDGs של האו"ם.

 

פרטים נוספים