תמיכה בפעילות של ארגוני טרנסג'נדרים/ות בסכומים של 25,000-50,000 דולר.

 

פרטים נוספים