מענקים לתמיכה ביוזמות הפועלות לקדם נושאים חברתיים בתוך הקהילות שלהן.

פרטים נוספים