כל כספי התרומות שייאספו בקרן יחולקו לעמותות המציעות שירותי סעד, רווחה, מזון ועוד לנפגעי המלחמה. הכספים יחולקו באמצעות ועדה ציבורית בראשות אליעזר שקדי (אלוף במיל').

אנו מזמינים את העמותות הזקוקות לסיוע בעקבות המצב להגיש בקשה למענק חד פעמי (עד לסכום של 50,000 ש״ח לעמותה, למעט חריגים).

 

פרטים נוספים