מענקים לפרויקטים הפועלים למניעת עוני של נשים ונערות, טיפול באלימות, בנשים פליטות, בקידום חינוך והעצמה ועוד.

 

פרטים נוספים