מפרסמת קול קורא לקידום ופיתוח הנגב. יש מפגש זום מקדים בטופס ההרשמה.

 

פרטים נוספים