קול קורא של United States Department of State Bureau of Democracy, Human Rights and Labor (DRL) להבטחת חופש הביטוי של אוכלוסיות מוחלשות ומודרות, בהן נשים ונערות, להטב"ק, טרנסג'נדרים/ות, מהגרים, מיעוטים על רקע דת, גזע ועוד.

סך התמיכות עומד על 750,000 דולר.

פרטים נוספים