תמיכה בצרכים הפסיכולוגיים, פיסיים ונפשיים של צוותים או בשמירת התשתיות הארגוניות.

פרטים נוספים