מימון פרויקטים העוסקים בחקר השלום באזורי קונפליקט. מענקים עד 5,000 דולר.

 

פרטים נוספים