תמיכה בארגונים שיש להם פוטנציאל גבוה לשנות את מערכות המזון.

 

פרטים נוספים