מענקים בעיקר בתחומי הסביבה, כולל מגוון אפשרויות בתחומים של פיתוח כלכלי וחברתי, הגנה על הסביבה, גישה לאנרגיה ומים ועוד.

 

פרטים נוספים