תוכנית פיתוח מנהלים בת שנה לטיפוח מנהלים/ות שפועלים לקידום נושאים של דמוקרטיה וזכויות אדם, סביבה, קונפליקטים ושלום, נשים ומגדר.

 

עוד פרטים כאן