מפרסמים קול קורא לתמיכה בפתרונות מגוונים הנותנים מענה לבעיות המשפיעות על איכות סביבה ואיכות חיים, כמו שימור, מזון, בריאות ועוד. התמיכה יכולה להתאים למחקרים, פיילוטים ויוזמות חדשות, הדרכות, הכשרות וגם seed money לפרויקטים וארגונים מבטיחים.

 

$10,000 עד $100,000.

 

פרטים נוספים