מחלקים מענקים לארגונים ופרויקטים שפועלים לשלב היבטים של מגדר ובני/ות נוער, בפעילויות הנותנות מענה בשעת חירום, בונות חוסן ובטחון תזונתי.

מענק עד 240,000 דולר לתקופה של שנתיים.

 

לפרטים נוספים