The Hadassah Foundation מזמינה ארגונים להגיש בקשות לתמיכה בתחום של שוויון מגדרי במסגרת Spark Grants.

הפרויקט המוצע מבקש לקדם נשים ונערות ולחזק את ההשפעה שלהן במרחב הציבורי או הפרטי במקומות שונים כמו מקומות עבודה, חברות, ועדים מנהלים של עמותות, בתי ספר, מוסדות דתיים ועוד.

 

20,000 דולר למשך שנה וחצי של פעילות.

 

פרטים נוספים