קול קורא לפרס המיועד לארגונים ופעילים/ות הפועלים לרתימת טכנולוגיה לטובת קידום שלום וזכויות אדם.

פרסים על סך 10,000 – 100,000 דולר.

 

פרטים נוספים