מענקים למימון פעילות ישירה של צעירים (מתחת לגיל 35) בנושא שינויי אקלים והשפעתם על אוכלוסיות פגיעות. מענקים ע"ס 25-50 אלף דולר.

 

פרטים נוספים