חיזוק פעילות של ארגוני נשים ולמען נשים במגוון תחומים.

 

פרטים נוספים