מענקים עד 10,000 דולר לתוכניות המקדמות נשים וילדים בתחומי חינוך, אמנות, בריאות או שירותים חברתיים.

 

פרטים נוספים