מפרסמים קול קורא לתמיכה בארגונים וקהילות, אך גם באקטיביסטיים/ בלוגרים/ עיתונאים ומגיני זכויות אדם שחופש הביטוי שלהם נפגע או נשלל מהם.

תמיכה עד 50,000 דולר וגם סיוע באמצעות מגוון כלים טכנולוגיים.

 

פרטים נוספים