חלק מסוכנות הפליטים של האו"ם, תומכת בארגונים הפועלים באמצעות פליטים ועבורם.

תמיכה כספית לצד מנטורינג ותשתיות בפרויקטים בתחומי דאטה, דיגיטל, סביבה ואקלים.

תמיכות עד 45,000 דולר.

 

פרטים נוספים