פרס המיועד לנשים הפועלות במסגרת חברה אזרחית, ליצירת שלום ובטחון במדינותיהן.

 

פרטים נוספים