קול קורא לתמיכה במחקרים המפתחים שיטות חדשניות לשיפור תהליכים העוסקים בבניית שלום, דרך הכשרות והטמעות של פרקטיקות מגוונות בתחומי דמוקרטיה וזכויות אדם באיזורי קונפליקט.

מענקים עד 100,000 דולר.

 

פרטים נוספים